นโยบายการแลกเปลี่ยนและการคืนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยนและการคืนสินค้า - ข้อมูล MasterTrendนโยบายการแลกเปลี่ยนและการคืนสินค้า

ผลตอบแทน

—-

นโยบายของเรามีอายุ 15 วัน หากผ่านไป 15 วันนับตั้งแต่การซื้อของคุณ ขออภัย เราไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าให้คุณได้

เพื่อให้มีสิทธิ์คืนสินค้า สินค้าของคุณต้องไม่มีการใช้งานและอยู่ในสภาพเดียวกับที่คุณได้รับ ต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมด้วย

ผลิตภัณฑ์หลายประเภทได้รับการยกเว้นจากการส่งคืน สิ่งของที่เน่าเสียง่าย เช่น อาหาร ดอกไม้ หนังสือพิมพ์ หรือนิตยสาร ไม่สามารถคืนได้ นอกจากนี้เรายังไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ส่วนตัวหรือสุขภัณฑ์ วัสดุอันตราย หรือของเหลวหรือก๊าซที่ติดไฟได้

นโยบายการเปลี่ยนและการคืนสินค้า – รายการเพิ่มเติมที่ไม่สามารถคืนได้:

ชิป ชิปเซ็ต หรือส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกจากบรรจุภัณฑ์หรือมีเครื่องหมายการบัดกรีหรือการใช้งาน

* บัตรของขวัญ

ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดได้

* รายการสุขภาพและการดูแลส่วนบุคคลบางอย่าง

เพื่อให้การส่งคืนของคุณสมบูรณ์ เราต้องการใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อ อย่าคืนสินค้าที่คุณซื้อให้กับผู้ผลิต

มีบางสถานการณ์ที่คืนเงินเพียงบางส่วนเท่านั้น: (ถ้ามี)

  • หนังสือมีร่องรอยการใช้งานชัดเจน
  • ซีดี ดีวีดี เทป VHS ซอฟต์แวร์ วิดีโอเกม เทปคาสเซ็ต หรือแผ่นเสียงไวนิลที่เปิด
  • สินค้าใดๆ ที่ไม่อยู่ในสภาพเดิม เสียหาย หรือชิ้นส่วนหายไปด้วยเหตุผลที่ไม่ได้เกิดจากข้อผิดพลาดของเรา
  • สินค้าใด ๆ ส่งคืนมากกว่า 15 วันหลังการจัดส่ง การคืนเงิน (ถ้ามี)

เมื่อได้รับและตรวจสอบการส่งคืนของคุณแล้ว เราจะส่งอีเมลแจ้งให้คุณทราบว่าเราได้รับสินค้าที่ส่งคืนแล้ว นอกจากนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการอนุมัติหรือการปฏิเสธการคืนเงินของคุณ
หากได้รับการอนุมัติ การคืนเงินของคุณจะได้รับการดำเนินการและเครดิตจะถูกนำไปใช้กับบัตรเครดิตของคุณหรือวิธีการชำระเงินเดิมโดยอัตโนมัติภายในจำนวนวันที่กำหนด

นโยบายการเปลี่ยนและการคืนสินค้า – การคืนเงินล่าช้าหรือขาดหายไป (ถ้ามี)

หากคุณยังไม่ได้รับเงินคืน ให้ตรวจสอบบัญชีธนาคารของคุณอีกครั้งก่อน
จากนั้นติดต่อบริษัทบัตรเครดิตของคุณ อาจใช้เวลาสักครู่ก่อนที่การคืนเงินของคุณจะปรากฏอย่างเป็นทางการ
จากนั้นติดต่อธนาคารของคุณ มักจะต้องใช้เวลาดำเนินการก่อนที่จะมีการคืนเงิน
หากคุณทำครบทุกข้อแล้วยังไม่ได้รับเงินคืน โปรดติดต่อเราที่ mastertrendinfo@gmail.com.Sale Items (ถ้ามี)
สามารถขอคืนเงินได้เฉพาะสินค้าราคาปกติเท่านั้น ขออภัย สินค้าลดราคาไม่สามารถขอคืนเงินได้

นโยบายการเปลี่ยนและการคืนสินค้า – การแลกเปลี่ยน (ถ้ามี)

เราเปลี่ยนสินค้าเฉพาะในกรณีที่มีข้อบกพร่องหรือเสียหาย หากคุณต้องการแลกเปลี่ยนเป็นรายการเดียวกัน เขียนถึงเราที่ mastertrendinfo@gmail.com แล้วเราจะติดต่อบริษัทไปรษณีย์เพื่อให้พวกเขาไปรับสินค้าได้ คุณยังสามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นสินค้าอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันได้

นโยบายการเปลี่ยนและการคืนสินค้า – ของขวัญ

หากสินค้าถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นของขวัญเมื่อซื้อและจัดส่งถึงคุณโดยตรง คุณจะได้รับเครดิตของขวัญสำหรับมูลค่าการคืนสินค้าของคุณ เมื่อเราได้รับสินค้าที่คุณส่งคืนแล้ว บัตรของขวัญจะถูกส่งถึงคุณทางไปรษณีย์

หากสินค้าไม่ได้ทำเครื่องหมายว่าเป็นของขวัญเมื่อซื้อ หรือหากผู้ให้ของขวัญเลือกที่จะให้จัดส่งคำสั่งซื้อแล้วส่งให้คุณ เราจะส่งเงินคืนไปยังผู้ให้ของขวัญและพวกเขาจะทราบเกี่ยวกับการคืนสินค้าของคุณ การจัดส่ง
หากต้องการคืนสินค้า โปรดติดต่อ mastertrendinfo@gmail.com แล้วเราจะติดต่อบริษัทไปรษณีย์เพื่อให้พวกเขาไปรับสินค้าได้

นโยบายการเปลี่ยนและการคืนสินค้า – ค่าขนส่ง

ค่าจัดส่งเพื่อคืนสินค้าเป็นค่าใช้จ่ายของคุณ ค่าขนส่งไม่สามารถคืนเงินได้ หากคุณได้รับเงินคืน ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนจะถูกหักออกจากเงินคืนของคุณ

เวลาที่ใช้ในการรับการแลกเปลี่ยนสินค้าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหน